Alex-Logo-kvadrat-vit
Jim, Louise, Jens, Martina och Patrik.

Förtroende

Att bygga ett förtroende tar tid. Att rasera det går blixtsnabbt. Det handlar om förtroende för varumärket. Eller, som det heter på engelska, Brand Trust. Förtroende är något som uppstår mellan människor och oftast genom en direkt eller indirekt dialog. Den direkta dialogen sker mellan två individer, t.ex. vid en säljpresentation eller ett telefonsamtal. Den indirekta sker bl.a. via tidningar och teve, sociala medier etc... vilket innebär att parternas budskap tolkas och, i vissa fall, omformuleras eller förvrängs. Men oavsett hur ett meddelande når mottagaren är det hennes tolkning som avgör huruvida hon känner förtroende för avsändaren eller inte. 
Oavsett bransch är de mest framgångsrika varumärkena också de som människor litar mest på. Det är varumärken som håller vad de lovar – eller rättare sagt, det är varumärken som har lärt sig att lova vad de kan hålla.
Det är nämligen själva hemligheten bakom framgången. När människor känner ett förtroende som sträcker sig bortom det förnuftiga, blir de också lojala bortom det rationella. Därmed blir de mer toleranta för eventuella fel och brister, de upphör att (åtminstone emotionellt) göra jämförelser med konkurrerande varumärken och de rekommenderar varumärket oftare och mer entusiastiskt.
Förtroende är inte något man får. Det är något man förtjänar.

Affärsidé

Förtroende - Pålitlighet - Trovärdighet är ledord jag respekterar och försöker att efterstäva i mina uppdrag. 
Det bästa sättet att förtjäna förtroende tror jag är att lyssna på andra. På deras behov, önskemål, problem och utmaningar. Att göra saker för andra. Att få människor att bli nyfikna. Att inte försöka kontrollera människor eller situationer. Att erkänna att man inte alltid kan erbjuda den bästa lösningen. Att rekommendera en konkurrent om det är bättre för kunden. Att lova det man kan hålla, att kunna det man säger sig behärska och att verkligen fokusera på dem man säger sig ha i fokus. Ibland måste man lägga fokus på det man har och uppskatta den möjligheten, utan att drömmen helt försvinner

Vision

Att erbjuda mina kunder det där extra utan att de behöver be om det. 
Intimitet handlar om den känsla av trygghet och säkerhet vi känner när vi anförtror någon med något. 
En del människor är konstant oroliga över  för hur andra uppfattar en, samt en allmän ovilja att aldrig vilja gå ifrån "sedan gammalt" beteenden. Det är den sortens självfokusering som gör att många företag och institutioner inte är kapabla att lösa livets alla små problem, samtidigt som de saknar förmågan att ha riktigt stora visioner. Och när företag och institutioner inte hör och agerar på våra små vardagliga problem, eller när de agerar på ett sätt som alla vi andra anser är omoraliskt eller oetiskt, förlorar vi förtroendet för dem.